کارا نوين پمپ آريا

DSC 84801شرکت کارانوین پمپ آریا شما را به بازدید از غرفه خود در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستمهای سرمایشی گرمایشی تهران واقع در فضای باز روبروی درب اصلی سالن میلاد دعوت می نماید .