کارا نوين پمپ آريا

همکاران محترم شرکت کارآنوین پمپ آریا


بدین وسیله به استحضار می رساند که این شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پترو شیمی که از تاریخ 16/2/94الی 19/2/94 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در سالن شماره 40 غرفه شماره G13 برگزار می گردد ، حضور فعال به عمل آورده و از شما همکاران گرامی دعوت می نمایدحضور بهم رسانده و بر غنا و عمق این هم اندیشی بیفزایید.

پیشاپیش از بذل توجه وحسن شرکت شما سروران گرامی سپاسگزاری می گردد .