کارا نوين پمپ آريا

سری SP

اطلاعات عمومی

•مشخصات

پمپ فاضلابی خود راه انداز ضد گرفتگی سری SP، جدیدترین محصول توسعه یافتۀ ما می باشد. این پمپ برای پروژه های تصفیه فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی مناسب بوده و همینطور برای تصفیۀ مرحله ای و سیستم تصفیۀ متمرکز فاضلابهای مختلف مناسب است. این محصول با نام "پادشاه پمپهای فاضلابی خود راه انداز" شناخته مس شود. و ایده آل ترین پمپ فاضلابی نسل جدید می باشد.

عملکرد با ثبات، کارکرد قابل اعتماد.

خود راه اندازی سریع، هد مکش بالا.

ساختار خروج از پشت: مناسب برای نگهداری و رفع عیب. قابلیت انجام سریع کارهای مربوط به نگهداری روزانه با ابزار معمولی و صرفه جویی در وقت و هزینه.

ساختار پروانۀ نیم باز و طراحی ضد گرفتگی: ظرفیت عبور بالا. حداکثر قطر دانۀ عبوری در مدل SP-6 برابر با 76 میلیمتر می باشد.

استفاده مناسب: تنها با یک لولۀ مکنده درون مایع، این پمپ در نزدیکی چاه فاضلاب قابل نصب است. (پمپ بای استفاده اول بایستی از آب پر شود.)

•محدودیتهای عملیاتی

دمای سیال: 0ºC تا +40 ºC

دانسیته سیال: کمتر یا مساوی 1.2 x 103 kg/m3

درجه PH: 5 تا 9

نسبت حجم ذرات جامد در سیال: کمتر یا مساوی 2%

حداکثر قطر دانه: SP-2 38میلیمتر، SP-3 63 میلیمتر، SP-4/6/8/10 76 میلیمتر

حداکثر دمای محیط: +40ºC

حداکثر ارتفاع از سطح دریا: 1000 متر

شدت جریان: 10 ~ 750 مترمکعب در ساعت

محدوده هد: 3 تا 38 متر

قدرت: 1.1 ~ 90 کیلووات

حداکثر فشار کاری: به منحنی عملکرد مراجعه کنید.

حداکثر هد مکش: به جدول عملکرد مراجعه کنید.

•کاربردها

مایعات غیر قابل اشتعال و غیر قابل انفجار

آب باران و فاضلاب عمومی

پروژه تخلیه شهری، سایت ساختمانی، ایستگاه تخلیۀ سیستم دفاع هوایی

فاضلاب صنعتی مربوط به صنایع سبک، کارخانه تولید کاغذ، پارچه، کارخانه تولید مواد غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع همگانی برقی، معادن، و ...

تخلیه فاضلاب در مناطق مسکونی

فاضلاب و ته نشین سیستم خالص سازی آب

صنعت دباغی، فاضلاب کشتارگاه، پرورش ماهی در رودخانه و استخر

صنعت شکر و نوشابه های الکلی

تخلیه فاضلاب های خیلی آلوده با خورندگی اندک یا متوسط.

شرایط نصب

لوله مکش می تواند هم از نوع نرم باشد و هم از نوع سخت. جنس لوله باید برای مایع پمپاژ شده مناسب باشد. لوله نرم باید به اندازه کافی سختی داشته باشد تا در هنگام مکش جمع نشود و به هم نچسبد.

لوله مکش باید کوتاه و مستقیم باشد. تا حد امکان از اتصالات و متعلقات کمتری استفاده نمایید. قطر اتصالات و مفاصل باید بیشتر از قطر لوله باشد.

فاصلۀ بین لولۀ مکش زیر آبی در حوضچۀ مکش و دیوارۀ حوضچه باید 1.5 برابر شعاع لوله باشد. لولۀ مکش، درون حوضچۀ مکش نباید در نزدیکی گرداب نصب شود. در صورت امکان، باید یک مانع بین لولۀ مکش و آب وجود داشته باشد. فاصلۀ لوله تا مانع باید 1.5 برابر شعاع لوله باشد.

اگر دو لولۀ کش در حوضچه وجود دارد، بایستی فاصلۀ آنها 3 برابر شعاع لوله باشد.

عمق نشاوری برای لولۀ مکش زیر آبی:

عمق شناوری لولۀ مکش به شدت جریان درون لوله وابسته است. شکل یک را ملاحظه نمایید.

برای کاهش عمق شناوری، می توانیم شعاع لوله را بزرگ نموده یا شدت جریان آب را کم نماییم. برای افزایش شعاع لوله می توانیم از اتصال افزاینده استفاده نماییم. مقدار پیشنهادی برای افزایش، برابر با 1.3 تا 1.5 برابر مقدار اولیه است.

در زمان سیل یا آب گرفتگی، فشار ورودی در لوله مکش ایجاد می شود. این فشار نباید از نصف حداکثر فشار کاری بیشتر باشد.

اگر از صافی استفاده می کنید، باید اندازۀ صفحۀ صافی 4 تا 6 برابر شعاع لوله باشد. مطمئن شوید که حداکثر قطر سوراخهای صافی از حداکثر قطر مجاز برای دانه ها، کوچکتر باشد.

دانلودکاتالوگ

محتوای بیشتر در این بخش: سری WQ »