کارا نوين پمپ آريا

سری TD

اطلاعات عمومی 

•معرفی

پمپهای مدل TD از نوع پمپهای گریز از مرکز تک مرحله ای داخل خطی هستند، که به یک موتور استاندارد با سیل مکانیکی مجهز هستند. در مقایسه با سایر پمپهایی که ساختار مشابه دارند، این نوع پمپ کمتر در دسترس آلودگی و ناخالصیهای شناور در مایع قرار می گیرد. 

طراحی این نوع پمپ بر این اساس است که در هنگام باز کردن آن، از بالای پمپ باز می شود و بدون نیاز به دستکاری خط لوله، قابل تعمیر است.

سیل مکانیکی برای مدل TD200 بالاتر، از نوع سیل مکانیکی کارتریجی می باشد. به هنگام تعویض سیل مکانیکی، نیازی به باز کردن موتور نیست.

 •شرایط منحنی

شرایط زیر برای همه منحنیهای عملکرد نشان داده شده در نظر گرفته شده ان:

1-تمام منحنیها بر اساس مقادیر به دست آمده برای موتور3 x 380 V ، برای 50 Hz: با سرعت ثابت 2900 rpm، 1450 rpm یا 1480 rpm، و برای  60 Hz: سرعت ثابت 3500 rpm یا 1750 rpm، تهیه شده اند. 

2-تلرانس منحنی مطابق با استاندارد ISO9906 ضمیمه A می باشد.

3-تمام اندازه گیری ها با آب با دمای محیطی 20°C و بدون ناخالصی انجام شده اند.

4-کارکرد پمپ باید در ناحیۀ عملکرد مشخص شده با منحنی ضخیمتر باشد تا از گرم شدن بیش از حد به دلیل شدت جریان پایین یا اضافه بار موتور به دلیل شدت جریان بیش از حد، جلوگیری به عمل آید.

5-اگر ضخامت و دانسیته مایع پمپاژ شده با مشخصات آب متفاوت است، قدرت موتور می بایست متناسب با آن تنظیم شود.

•حداقل فشار ورودی NPSH

در صورتی که فشار پمپ پایینتر از فشار بخار استفاده شده برای انتقال مایع باشد، کاویتاسیون رخ خواهد داد. برای جلوگیری از کاویتاسیون، حداقل فشار در قسمت ورودی پمپ باید مشخص و ثابت باشد. حداکثر ضربۀ مکش از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است:  

H= Pb x 10.2-NPSH-Hf-Hv-Hs

Pb= فشار جو (bar)   (می توان آن را معادل 1 bar در نظر گرفت(

در یک سیستم بسته، Pb معادل است با فشار سیستم (bar)

NPSH= هد مکش مثبت خالص (Net Positive Suction Head)   

(می توان آن را از روی نقطه حداکثر شدت جریان ممکن، نشان داده شده در منحنی NPSH، به دست آورد.)

Hf= اختلاف ارتفاع سطح مایع و ورودی پمپ (m)

Hv= فشار بخار (m)      

این مقدار وابسته است به دمای مایع و مقدار فشار بخار

Hs= حاشیه ایمنی = حداقل 0.5 m بیشتر از هد مورد نظر

اگر نتیجه به دست آمده برای H مثبت استف پمپ احتمالا زیر حداکثر ضربه مکش H کار می کند.

اما اگر نتیجه محاسبۀ H منفی باشد، تامین هد حداقل فشار ورودی ضروری می باشد.

 

نکته: در حالت عادی، نیازی به انجام محاسبه بالا نیست. در موارد ذیل محاسبۀ H لازم است:

1-دمای مایع از حد معمول بالاتر باشد.

2-مقدار جریان از مقدار اسمی بیشتر باشد.

3-هد مکش بیشتر از حد معمول است و یا طول خط لوله بسیار زیاد است.

4-فشار سیستم خیلی پایین است.

5-شرایط نا مساعد ورودی

 

•کاربردها

مایع پمپاژ شده بایستی تمیز، رقیق، غیر خورنده، غیر قابل اشتعال، و غیر قابل انفجار باشد و فاقد دانه های جامد و فیبر باشد تا مانع آسیب پمپ چه به لحاظ مکانیکی و چه به لحاظ شیمیایی گردد.

شرایط مورد نیاز برای مایعات مختلف، در جدول 3 آورده شده است. اگر ویسکوزیته و دانسیتۀ مایع مورد نظر در جدول موجود نباشد، منحنی عملکرد پایین آمده و مصرف انرژی افزایش خواهد یافت.

-دمای سیال:  -15ºC  تا  +110 ºC

-حداکثر فشار کارکرد:   مدل معمولی: PN12 bar              مدل ویژه: PN16 bar

  

 

 

دانلود کاتالوگ کامل دانلود کاتالوگ خلاصه

محتوای بیشتر در این بخش: « سری QY سری SZ »